fbpx

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Plešivec v rožňavskom okrese v Košickom kraji. Jednoloďový kostol, pôvodne zasvätený svätému Jurajovi, patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza v centrálnej polohe uprostred obce. Vďaka zachovanej freskovej výmaľbe výnimočnej kvality patrí medzi významé kultúrne pamiatky.

Kostol sa nachádza uprostred obce. Je to reprezentatívna jednoloďová stavba s polygonálne ukončenou svätyňou a severne orientovanou kaplnkou. Je dokladom vyspelosti gotickej architektúry v prostredí stredovekého Gemera. Z gotického obdobia sa dochovala najmä severná kaplnka s gotickými oknami s kružbou, fragmentmi klenby a sedíliou v tvare oslieho chrbta. V jej interiéri je sekundárne osadený gotický náhrobok Ladislava Bubeka z ružového mramoru. Dochoval sa aj hodnotný gotický portál prepájajúci kaplnku a loďou. Fresky, dodnes odkryté len čiastočne, sa nachádzajú v presbytériu, kde zobrazujú Ukrižovanie a Poslednú večeru. Ďalšie fresky boli nájdené aj na exteriérovej strane presbytéria, zobrazujú sv. Štefana a sv. Ladislava Samostatne stojaca zvonica pochádza z roku 1748. Odborníci usudzujú, že fresky sú dielom skúseného majstra z Talianska a boli vzorom pre ďalšie podobné realizácie v kostoloch v okolí (Štítnik, Ochtiná). Patria k najkvalitnejším freskám na území Slovenska.

Kostol je nominovaní v zozname „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri a Malohonte“ na zisk značky Európske dedičstvo. Nominovaný je súbor fresiek v spolu 12 stredovekých kostoloch Gemera-Malohontu: v 4 kostoloch Štítnického okruhu: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec, v 4 kostoloch Jelšavského okruhu: Chyžné, Kameňany, Rákoš, Šivetice a v 4 kostoloch Rimavského okruhu Gotickej cesty: Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo.

http://gotickacesta.sk/category/kostoly/europskededicstvonominacia/

Domická 162, Plešivec
map
virtual tour