fbpx

Lesnícky náučný chodník Smolnícka osada

Náučný chodník začína v bývalej baníckej osade Smolnícka Huta severovýchodne od obce Smolník. Zameriava sa na charakteristiku územia Smolnícka osada, pestovanie lesa, mykológiu – huby, semenárstvo a zver v Slovenskom rudohorí. Súčasťou prehliadky je aj návšteva lesníckej stavby Tri Duby.

Zaujímavosti na trase v okolí

Smolník je stará banícka obec, ktorá bola už v 13. storočí osídlená nemeckými kolonistami z Gelnice. Prvé údaje o produkcii zlata v Smolníku pochádzajú z roku 1243. Karol Róbert v roku 1327 povýšil obec na slobodné banské mesto. Ťažila sa tu železná, medená i antimónová ruda. Mestečko zažívalo najväčší rozkvet na prelome 14. a 15. storočia, keď tu fungovala aj kráľovská mincovňa. Vznik mincovne, dĺžka trvania jej činnosti a jej zánik boli podmienené aj hospodárskou a politickou situáciou v krajine, potrebami trhu, ale aj blízkosťou surovinových zdrojov. V 18. storočí sa ťažba medi používanej na razenie mincí v tamojšej mincovni a na výrobu zelenej a modrej skalice ešte zintenzívnila. Smolník, jeho baníctvo, ale aj hutníctvo prekročili svojím významom hranice mesta i Slovenska a majú čestné miesto v Európe.

Smolnícka Huta. Bývalá banícka obec na severovýchod od Smolníka, prvýkrát písomné doložená v roku 1828. V jej okolí sa ťažilo striebro, olovo, ortuť a meď, dodnes je možné nájsť zvyšky starých banských diel. Novorománsky kostol z 18. storočia.

Dĺžka: 4,4 km
Počet zastávok: 16
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa
Pre návštevníkov odbornej aj laickej verejnosti je možné zabezpečiť sprievodcu alebo lesného pedagóga z Lesnej správy Smolník č. tel.: 053/4799339, ls.smolnik@lesy.sk

Údaje boli prevzaté z webovej stránky https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/kam-do-prirody/naucne-chodniky/naucny-chodnik-smolnicka-osada.html

Smolnícka Huta
mapa