fbpx

Literárne múzeum Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou

Pavol Horov patril k popredným predstaviteľom modernej slovenskej poézie 20. storočia. Od samého začiatku vyjadroval protest proti agresii a vojne. Narodil sa 25. mája 1914 v Bánovciach nad Ondavou. Pôsobil ako učiteľ v Čani a v Michalovciach. Po oslobodení sa stal riaditeľom Československého rozhlasu v Košiciach (1948 – 1950). O rok sa stal nakrátko šéfredaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave, potom tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov a znovu riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Pôsobil aj v Slovenskom ústredí knižnej kultúry. Od roku 1964 sa venoval iba literárnej práci. Literárne múzeum je umiestnené v triede bývalej základnej školy otvorenej ešte v roku 1936. Expozície dokumentujú osobnosť básnika, jeho literárne dielo a aktivity na Zemplíne.

Bánovce nad Ondavou 191, Bánovce nad Ondavou
mapa
virtuálna prehliadka