fbpx

Margeciansky tunel

Príbeh železničnej histórie nášho kraja dokumentuje tunel nachádzajúci sa približne 3 km od obce Margecany v blízkosti vodnej nádrže Ružín. Tento pôvodne železničný tunel s dĺžkou 431 m bol postavený v rámci výstavby Košicko-bohumínskej jednokoľajnej železnice v rokoch 1867–1872, ako súčasť najdôležitejšej železničnej trate na severe Uhorska.

Starý Margeciansky tunel je najlepšie dostupný z obce po asfaltovej ceste, ktorá vedie popri železničnej trati a okolo vodnej nádrže. Trasa je veľmi obľúbená medzi cyklistami. Odporúčame po prejazde tunelom odbočiť hneď doprava na lesnú cestu, ktorá vedie do rekreačnej časti Kozinec.

O železničných stavbách konca 19. storočia by vedel asi najviac rozprávať najvýznamnejší z rodu Ghillányovcov, Imrich Ghillány (1860 - 1922). Bol členom stoličnej rady, neskôr zastával funkciu ministra poľnohospodárstva Uhorska či poslanca Uhorského snemu, v ktorom presadzoval vybudovanie trate z Prešova do Margecian, alebo Krompách.
Tunel bol v januári 1945 poškodený ustupujúcimi nemeckými jednotkami. Železnica v Margecanoch v úseku Kysak – Spišská Nová Ves bola uvedená do prevádzky 12. 3. 1872. Originálny názov tunela v dobe výstavby bol – Phönix Tunnel. Po otvorení paralelnej Trate družby dňa 5. 11. 1955 bol Margeciansky tunel vyňatý zo správy ČSD a jeho vlastníkom a užívateľom sa stala obec Margecany. V 60. rokoch mal údajne slúžiť na starej trati, ktorá sa využívala ako vlečka pri výstavbe vodného diela Ružín I. (1964 – 1969). Neskôr bol tunel odstrojený a po dobudovaní vodnej nádrže bola v tuneli vybudovaná asfaltová cesta pre automobily.
V severovýchodnej časti tunela (bližšie pri Margecianskom portáli) sú v obmurovke situované 3 bezpečnostné výklenky. Takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a steny tvoria iba samotné opracované skaly. Obmurované časti tunelovej rúry a portály majú pre tunely typický tvar parabolickej klenby. Materiál kvádrov muriva je prevažne travertín, vyskytujú sa však aj kvádre odlišných hornín, napr. pieskovec. Pri vstupnom portáli od obce Margecany je umiestnená informačná tabuľa, ktorá informuje o histórii a ďalších technických parametroch.
V roku 2018 bolo v rámci projektu „Margeciansky tunel, otvorená galéria“ v tunely nainštalované osvetlenie v celej jeho dĺžke. Dňa 22. marca 1985 bol pod názvom Tunel železničný zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka.

Významnými technickými pamiatkami na Trati družby sú železničný most Ružínsky viadukt a najkratší dvojkoľajový tunel na Slovensku – Ružínsky tunel s dĺžkou 131 metrov.
Ak sa rozhodnete pokračovať rovno po asfaltovej ceste, prídete až k priehradnému múru vodnej nádrže Ružín, do lokality Malá Lodina. Celá trasa má dĺžku približne 15 km.

Margeciansky tunel
mapa
virtuálna prehliadka