fbpx

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej - Expozícia STM

Múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky. Zbierkové predmety, ktoré tvoria základ expozície získal bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, a to vlastným zberom, darom alebo kúpou. Nechýbajú tu darované exponáty od mnohých iných zahraničných prezidentov, napríklad Johannesa Raua, Václava Havla, Alexandra Kwaśnewského, Leonida Kučmu, Thomasa Klestila, švédského kráľa Carla XVI. Gustava, monackého princa Alberta a ďalších. Celá expozícia je rozdelená na niekoľko častí: filmovacie kamery (118 zbierkových predmetov), filmové projektory (108 zbierkových predmetov), fotografické prístroje (125 zbierkových predmetov) a iné zbierkové predmety.

Štóska 16, Medzev
mapa
virtuálna prehliadka