fbpx

Zážitkové centrum Sentinel - Banícke múzeum v Rožňave

Zážitkové centrum Sentinel bolo vytvorené rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave. Ukrýva viacero unikátov, no jeden z nich priťahuje viac pozornosti. Je ním tretí najstarší parný valec na svete.

Unikátny zbierkový predmet, parný nákladný automobil Škoda SENTINEL - jediný na Slovensku, cestný parný valec – tretí najstarší na svete (Oslo, Nový Zéland, Rožňava) a na Slovensku jedinečná zbierka banských lokomotív a nakladačov. Expozícia celého zrekonštruovaného komplexu múzea je súčasťou expozície baníctva a hutníctva. Zahŕňa tieto objekty: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary, Banské pracoviská. Na nádvorí sú pre návštevníkov lákadlo aj umiestnené banské mechanizmy a banská železnička.

Sentinel nájdete v Baníckom múzeu v Rožňave na Šafárikovej ulici 31.

Čas pary v Baníckom múzeu: Je najnovšou expozíciou Baníckeho múzea v Rožňave a je súčasťou. Pýši sa dvoma unikátnymi zbierkovými predmetmi - parným nákladným automobilom Škoda Sentinel (1 z 3 zachovaných kusov v rámci územia bývalého Československa) a parným valcom Aveling & Porter z roku 1883 (3. najstarší parný valec na svete). Prístupná je aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu.

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera: Inštalovaná je v účelovej budove, najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Predstavuje prierez históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Súčasťou je technická kópia stredovekej tabuľovej maľby Metercia.

Prezentuje históriu a vývoj baníctva a hutníctva so zameraním na oblasť Gemera. Návštevníkom sa predostiera expozícia bohatšia o zbierkové predmety, ktoré prešli reštaurovaním a o viacero nových predmetov z akvizičnej činnosti. Pomocou cenných geologických a archeologických zbierok autori vyzdvihujú bohatosť a pestrosť nerastných surovín v oblasti Gemera. Ich snahou bolo zmapovať a prezentovať nielen spôsob dobývania a spracovania nerastov, ale nezabudli ani na rozvoj výroby, vývoj kultúry a každodenný život samotných baníkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hlavného motívu expozície. Je prístupná aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu.

Banské pracoviská: Expozícia v pivničných priestoroch tematicky nadväzuje na bansko-hutnícku expozíciu. Znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Vybudované banské diela vrátane zariadení a pracovných nástrojov poskytujú návštevníkovi skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka.

Šafárikova 43, Rožňava
mapa