fbpx

Zážitkové centrum Sentinel - Banícke múzeum v Rožňave

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera v rámci viacerých tematických celkov prezentuje históriu a vývoj baníctva a hutníctva so zameraním na oblasť Gemera, od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Súčasťou expozície je technická kópia stredovekej tabuľovej maľby Metercia.

Čas pary - expozícia sa pýši dvoma unikátnymi technickými zbierkovými predmetmi - parným nákladným automobilom Škoda Sentinel (1 z 3 zachovaných kusov v rámci územia bývalého Československa) a parným valcom Aveling & Porter z roku 1883 (3. najstarší parný valec na svete).

Banské pracoviská - expozícia znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Vybudované banské diela vrátane zariadení a pracovných nástrojov poskytujú návštevníkovi skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka.

Exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera obsahuje prezentáciu výrobkov gemerských zlievarní liatiny z Kunovej Teplice a Drnavy. Táto časť expozície bola sprístupnená pre verejnosť v roku 2019.

Prehliadku Zážitkového centra Sentinel spestruje jazda banským vláčikom na nádvorí, čo ocenia najmä detskí návštevníci.

Cena dospelí 10 € / osoba
Študenti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP, vojnoví veteráni, držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety
5€ / osoba

Expozícia je prístupná aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu.

Šafárikova 43, Rožňava
map