fbpx
Múzeá a pamiatky

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Mnohí návštevníci mesta Spišská Nová Ves tvrdia, že ich očiam najviac ulahodil pohľad na budovu v centre námestia. Nepochybne si aj vy všimnete v blízkosti najvyššej kostolnej veže túto ďalšiu dominantu mesta, budovu so svojou zaujímavou fasádou a kartušami. Od roku 1951 vhodne slúži na muzeálne účely práve Múzeu Spiša.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vzniklo v roku 1951. Postupne si vybudovalo rozsiahly zbierkový fond so zastúpením prírodovedných, historických, umelecko-historických, hudobnovedných a etnografických zbierok. Múzeum Spiša svojim pôsobením dokazuje, že bohatá tradícia múzejníctva v meste, siahajúca do 18. storočia, je záväzkom aj výzvou.

Už v roku 1786 sa objavila prvá správa o existencii inštitúcie múzejného charakteru na území Spišskej Novej Vsi, čo je jav výnimočný v celoslovenskom kontexte. Spomínané múzeum založil Martin Paltzmann, dlhoročný richtár Spišskej Novej Vsi a funkcionár Provincie XVI. spišských miest.

Múzeum Spiša, v minulosti stredoveká radnica, je do veľkej miery vyhľadávané aj kvôli kartušiam na prednej časti budovy, z ktorých každá má svoje vlastné zobrazenie skrývajúce určitý význam. Vyobrazenia symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. Vo voľnom preklade hovoria: „Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti - každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ oči nikam).“

Ako by to bolo, keby múzeum neponúkalo stálu expozíciu Príroda a história regiónu? Výstava je zameraná na prírodu Spiša, ktorá je plná zaujímavých faktov o rastlinách a živočíchoch, s ktorými sa môžeme stretnúť pri prechádzke prírodou v tomto regióne.

Návštevníkom sú k dispozícii ďalšie expozície v pobočkách v Markušovciach a Smižanoch. Kaštieľ v Markušovciach vybudovali v polovici 17. storočia a pôvodne mal pevnostný charakter. V druhej polovici 18. storočia objekt upravili na reprezentatívne rokokové sídlo. V priľahlom francúzskom parku postavili v ose kaštieľa záhradný pavilón. Po pamiatkovej obnove objektov (1984-1994) je v kaštieli expozícia historického nábytku. Kaštieľ je situovaný vo francúzskom parku s tromi stupňovitými terasami. Na najvyššej z nich stojí letohrádok Dardanely s expozíciou klávesových hudobných nástrojov.

Národopisné múzeum Smižany na Krátkej ulici vám ponúkne malú expozíciu prírody Spiša, expozíciu ľudovej kultúry stredného Spiša a na návštevu môžete zavítať aj do Rodného domu kpt. Jána Nálepku v Smižanoch, kde inde, ak nie na ulici Nálepkovej.

Múzeum Spiša, známe aj ako Provinčný dom, patrí medzi historicky najcennejšie objekty v meste Spišská Nová Ves. Pôvodne bola táto budova postavená ako radnica mesta Spišská Nová Ves a traduje sa, že v roku 1443 v nej uzavreli mier kráľ Vladislav Jagelonský a Ján Jiskra z Brandýsa.

Letná 50, Spišská Nová Ves
mapa
virtuálna prehliadka