fbpx

Národná prírodná rezervácia Tajba

Typickým krajinným prvkom Východoslovenskej nížiny, najmä jej južnej časti, sú mŕtve ramená a močiare, ktoré vznikli pri riekach tejto oblasti. Jednou z nich je aj Národná prírodná rezervácia Tajba, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a pod ochranou zákona sa nachádza od roku 1966. Ide o izolované mŕtve rameno Bodrogu, predstavujúce pozostatky močiarnych spoločenstiev územia Medzibodrožia.

Mŕtve rameno Tajba leží v katastri obce Streda nad Bodrogom, ktorá je aj východiskom pre návštevu územia. Mŕtve rameno Tajba síce nie je prístupné po turistickej značke, ale vedie k nemu z obce poľná cesta, ktorá kopíruje brehy mŕtveho ramena. Mŕtve rameno leží len pár desiatok metrov od železničnej zastávky Streda nad Bodrogom na trati Košice - Čierna nad Tisou.

Samotný vznik mŕtveho ramena Tajba je zaujímavý. Od hlavného toku Bodrogu ho oddelili mohutné riečne nánosy, ale aj naviate piesky. V literatúre sa uvádza aj ako príklad typického jazera riečneho pôvodu, ktoré sa zachovalo aj napriek značným vodohospodárskym zásahom. Jeho rozmery kolíšu, vplyvom postupu močiarnej vegetácie sa však skôr zmenšujú. Súčasná dĺžka vodných plôch a močarísk Tajby je približne 2 km, maximálne šírka okolo 100 metrov. Okrem vzácnych pôvodných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a kolónií čajok smejivých je bezpochyby najväčšou atrakciou územia výskyt korytnačky močiarnej, jedinej voľne žijúcej korytnačky na našom území, ktorá sa tu rozmnožuje prirodzenou cestou, a pre ktorú predstavuje toto územie jedno z posledných útočísk vôbec. Korytnačka močiarna pre svoj život potrebuje stojaté ale¬bo mierne tečúce vody s bahnitým dnom a bo¬hatou vegetáciou. Všeobecne ide o plachého živočícha, monitoring je tak veľmi náročný. Stav korytnačiek močiarnych na Slovensku je zlý a má klesajúci trend. Tento mimoriadne zaujímavý plaz je ako jediný druh korytnačky rozšírený smerom na sever až do strednej Európy. Práve Tajba je jeho najsevernejším miestom výskytu. Jej výskyt v Tajbe má medzinárodný význam.

Medzi zaujímavosti okolia patrí Tokajská vinohradnícka oblasť, Zemplínske vrchy, CHKO Latorica, najnižšie položené miesto SR (94,3 m - miesto, kde Bodrog opúšťa územie SR).

Streda nad Bodrogom
mapa