fbpx

Narodowy rezerwat przyrody Tajba

Rezerwat przyrody Tajba to część Obszaru Chronionego Krajobrazu Latorica i od 1966 roku jest objęty ochroną prawną. Jest to wyizolowane martwe ramię rzeki Bodrog, gdzie rosną pozostałości formacji bagiennych regionu Medzibodrožia. W tym wyjątkowym miejscu występuje cenny żółw błotny (Emys orbicularis), który rozmnaża się tu w naturalny sposób i jest to jedna z jego ostatnich ostoi na świecie. Oprócz żółwia błotnego w rezerwacie Tajba występuje wiele gatunków chronionych roślin bagiennych i zwierząt żyjących na podmokłych terenach, przede wszystkim ptactwa wodnego, ale również płazów i gadów.

Streda nad Bodrogom
map