fbpx

Náučný chodník Vihorlatskými bučinami

Náučný chodník začína v obci Poruba pod Vihorlatom pri úpätí Vihorlatských vrchov. Následne prechádza územím CHKO Vihorlat, a rozsiahlym komplexom prírodných bukových lesov, v ktorej hlavnú drevinu predstavuje buk lesný.

Táto sústava je súčasťou lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, ktoré sú domovom viacerých druhov rastlín a živočíchov.

Dĺžka: 12,5 km
Počet zastávok: 5
Stredne náročná trasa

Poruba pod Vihorlatom
mapa