fbpx

Náučný chodník Zelená hranica

Náučný chodník sa začína pri vstupnom areáli jaskyne Baradla v Maďarsku a končí pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamätnej tabuli Národného parku Slovenský kras. Od jaskyne Baradla pokračuje dolinou Baradla, na konci ktorej sa stočí k štátnej hranici. Odtiaľ pokračuje popri Kečovskom potoku, stúpa pod kótu Poroňa, odkiaľ lesnou cestou postupným klesaním dôjde k vstupnému areálu jaskyne Domica. Chodník je obojsmerný. Má dvanásť zastávok a jeho celková dĺžka je 7,5 km.

Údaje prevzaté z webovej stránky https://www.enviroportal.sk/clanok/madarsko-slovenska-interaktivna-mapa-ponukne-lokality-na-pozorovanie-vtakov

Aggtelek
mapa
virtuálna prehliadka