fbpx

Rákociho kaštieľ v Borši

Obec Borša sa môže pochváliť krásnym renesančným kaštieľom, v ktorom sa v roku 1676 narodil významný vodca protihabsburgských povstaní, František II. Rákoci. V areáli sa nachádza aj jeho bronzová busta. Počiatky feudálneho sídla v Borši siahajú do 15. storočia, keď sa tu nachádzal rozsiahly vodný hrad chránený zemnými valmi a vodnými priekopami. V neskorších obdobiach sa pôvodný neskorogotický hrad postupne prestavoval na reprezentačno-pevnostné feudálne sídlo. Dnes slúži kaštieľ ako múzeum. Expozície približujú život a pôsobenie Františka II. Rákociho, históriu rodu Rákociovcov a tiež dejiny samotného kaštieľa. V interiéri sa zachovali renesančné portály, krby, ale aj staršie architektonické prvky zo stredovekého objektu. Zo strany nádvoria zdobia prízemie arkády z 18. storočia.

F. Rákocziho, Borša
mapa