fbpx
Múzeá a pamiatky

Slovenské technické múzeum

Slovenské technické múzeum (STM) a poskytuje komplexný pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, umelecké kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, energetika, kancelárske stroje, textilné stroje, polygrafia, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, železničná a automobilová doprava i letectvo. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac než 33 600 kusov zbierkových predmetov. Medzi zaujímavé expozície priamo v sídle STM patrí napríklad Sieň elektrických výbojov, ktorá dokumentuje vývoj elektrotechniky či výstava Astronómia, ktorá je venovaná dejinám astronómie na Slovensku i vývoju prístrojovej techniky od najstarších čias po súčasnosť. V múzeu je aj planetárium. Múzeum navyše pravidelne pripravuje tematické výstavy, ktoré sa obmieňajú.

Hlavná 88 88, Košice
mapa
virtuálna prehliadka