fbpx
Divadlá

Spišské divadlo

Spišské divadlo je v súčasnosti jediným profesionálnym zájazdovým divadlom na Slovensku s prioritnou orientáciou na deti a mládež. V jeho repertoári nájdete od monodrámy, komických príbehov, vášnivých tancov až po predstavenia pre deti a mládež. V rámci mesta a regiónu má vybudovanú stabilnú pozíciu a dobré vzťahy so susednými divadlami. Sídli v secesnej stavbe pochádzajúcej z roku 1899 – 1902, jedným z architektonických skvostov Spišskej Novej Vsi. Táto romanticky pôsobiaca stavba so štyrmi nárožnými vežičkami stojí v miestach, kde sa končí jediné šošovkovité historické námestie v Európe.

Z histórie divadla.

Je to divadlo s vyše 40 ročnou históriou, hoci pod súčasným názvom pôsobí len od roku 1992. Spišské divadlo sídli v zaujímavej secesnej budove Reduty, ktorú v roku 1902 pre spoločnosť Imre Halmaiho Straussa postavil staviteľ Kálman. Zriadenie profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi prišlo pomerne neskoro, päť rokov po zriadení ostatných slovenských divadiel v rámci tzv. bagarovskej divadelnej siete. Dňa 16. februára 1957 sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania divadla verejnosti slávnostnou premiérou inscenácie hry Ivana Stodolu Čaj u pána senátora v réžii Milana Bobulu, prvého režiséra, umeleckého šéfa súboru a neskôr aj prvého riaditeľa divadla.

Charakteristika divadla.

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo. Jeho cieľom je prinášať predstavenia všetkým vekovým kategóriám, a to vo všetkých formách a žánroch klasického, moderného i alternatívneho umenia. Vytrvalo napĺňa svoje ambície v uvádzaní titulov pre náročného diváka. Venuje sa aj zájazdovej činnosti. Zúčastňuje sa slovenských divadelných festivalov Dotyky a spojenia a Zámocké hry zvolenské. Reprezentuje slovenskú divadelnú kultúru v zahraničí, a to v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, v Českej republike a Albánsku. Účinkovalo aj v Rusku a Poľsku. Každoročne usporadúva festival Divadelný Spiš – prehliadku komorných inscenácií slovenských i zahraničných profesionálnych divadiel. Spišské divadlo ročne navštívi približne 40 000 divákov a odohrá cca 220 predstavení. Okrem hlavnej činnosti organizuje výchovno - vzdelávacie aktivity, semináre, besedy, diskusie a prehliadky divadla. Charakteristickou črtou tvorby v Spišskom divadle je orientácia na detského i mládežníckeho diváka a sústavný záujem o uvádzanie pôvodných dramatických titulov.

Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves
mapa
virtuálna prehliadka