fbpx

Divadlo ACTORES

Profesionálne Mestské divadlo ACTORES Rožňava vzniklo v roku 1994 a jeho prvým predstavením bola autorská absurdná inscenácia Plot, ktorá divadlo preslávila nielen doma i v zahraničí. Doposiaľ divadlo vytvorilo vyše sedem desiatok inscenácií, ktorými oslovujeme deti, mládež i dospelé publikum. Jeho dramaturgiu tvoria rôznorodé produkcie od autorských inscenácií, komédie, hudobné predstavenia, muzikály, diela svetových autorov, ocenené medzinárodné divadelné hity, rozprávky, pouličné performance, až po inscenácie, kde texty komunikujú s divákom o vážnych a aktuálnych spoločenských otázkach. V predstaveniach divadlo nezabúda aj na ostatné dôležité súčasti ako sú anglický jazyk, rozvoj fantázie, myslenia, estetického, umeleckého i kultúrneho cítenia. Okrem tradičných divadelných foriem Actores stále hľadá nové spôsoby vyjadrovania sa, reflektuje súčasné aktuálne divadelné trendy. Spolupracuje s poprednými osobnosťami: dramatikmi, režisérmi, hosťujúcimi hercami, scénografmi… Spomeňme niektoré tituly divadla (Šuflikári, Animus, Fyzici, Čakanie na Godota, Sherlock Holmes, 39 stupňov, Franz W., Don Juan, Dni v daždi, Stanica Zoo, Laurin sklenený svet…).

Divadlo ukázalo, že profesionálne súbory s vlastným súborom nemusia zákonite sídliť len vo veľkých mestách. Počas svojej histórie sa ACTORES na Slovensku zaradilo do divadelnej obce, prezentovalo svoje predstavenia v zahraničí na rôznych medzinárodných festivaloch či podujatiach (Egypt, Kanada, Venezuela, Čile, Mexiko, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko, Srbsko, Česká republika, Poľsko, Belgicko, India, Maďarsko, Nemecko, Čierna Hora…) a získalo niekoľko ocenení. Medzi nimi: Cenu za najlepšiu medzinárodnú produkciu, ocenenie za najlepšiu réžiu, hereckú cenu zahraničnej divadelnej kritiky za najoriginálnejšie herecké výkony, Ceny literárneho fondu za herecké i réžijné výkony. Divadlo je držiteľom Najvyššieho ocenenia Košického samosprávneho kraja za rok 2019 a dvakrát získalo najvyššie mestské ocenenie CENA MESTA Rožňava.

Popri svojej hlavnej činnosti – manažovanie divadla a tvorby inscenácií – Actores zastrešuje aj rôzne kultúrne podujatia. Je organizátorom medzinárodných podujatí – medzinárodného džezového festivalu GemerJazzFest, ktorého sa zúčastnili hudobníci zo Slovenska, krajín V4 a USA. Druhým významným podujatím je medzinárodný festival alternatívnych divadiel TEMPUS ART, pričom cieľom bolo: dať priestor v Rožňave „divadlu a kultúrnej identite“, prilákať umelcov, divákov i odborné publikum do Rožňavy z rôznych kútov sveta a v neposlednom rade inšpirovať miestnych návštevníkov k stretnutiam a diskusiám. Okrem toho Actores uskutočnilo medzinárodný divadelný festival DVAJA – medzinárodný festival inscenácií dvoch hercov. Svojou činnosťou divadlo zviditeľňuje mesto, krajinu a vlastnú organizáciu. Zároveň zvyšuje kvalitu života nielen miestnej komunity.

Šafárikova 20, Rožňava
mapa
virtuálna prehliadka