fbpx

Divadlo Romathan

Divadlo Romathan je divadlo rómskej národnostnej menšiny v meste Košice. Bolo založené v roku 1992 a je jediným divadlom svojho druhu na Slovensku. Svoje predstavenia uvádza v rómčine i slovenčine.

Vznik rómskeho profesionálneho divadla bol motivovaný snahou o zrovnoprávnenie podmienok pre šírenie a rozvoj a upevňovanie kultúry a kultúrnosti národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Vo sfére rómskej kultúry – toto nóvum – profesionálna umelecká inštitúcia dostala do vienka ďaleko širšie poslanie: teda nielen šíriť kultúru, ale túto – vo všetkých podobách - objavovať a upevňovať – hlavne v jej štyroch základných črtách t.j. v slove - ústnom podaní a jazyku: Herectvo, v poézií – textoch piesní, ako aj v samotnej rómskej melodike, čiže v odkaze starej rómskej piesne: speváci, ale i tanečnom prejave: tanečníci.

Štefánikova 4, Košice