fbpx

Štôlňa Jozef a Banský skanzen

Dedičná štôlňa Jozef sprístupňovala juhovýchodnú časť Gelnickej žily, jej celková dĺžka je viac ako jeden a pol kilometra. Jej vznik nie je datovaný. V minulosti slúžila na odvodnenie vyššie položených obzorov. K jej uzavretiu došlo v polovici devätnásteho storočia v súvislosti s úpadkom ťažby medi. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia ju nanovo otvorili. Cieľom bolo prepojiť štôlňu s nižšie položenými chodbami na žile Krížová vetracím komínom.

Banský skanzen

Banský stroj Pochwerk
Ak chcete na vlastné oči vidieť, ako sa v 17. storočí spracovávala ruda, v Gelnici máte jedinečnú možnosť. Vo vznikajúcom banskom skanzene funguje unikátny historický drviaci banský stroj pochwerk. Poháňa ho voda z neďalekého Turzovského jazera a je súčasťou Banského skanzenu, ktorý vzniká v blízkosti štôlne Jozef. Pred 300 rokmi slúžil stroj na oddeľovanie drobnej žily od ostatnej horniny. Následnými procesmi bolo možné získať napríklad jednu zo zložiek na výrobu medi. Celkové náklady na projekt prevýšili 22-tisíc eur, z toho 13 285 eur získalo Banícke múzeum v Gelnici od Košického samosprávneho kraja cez program Terra Incognita.

Taviaca pec je murovaná na plošnom základe. Tavná komora je zhora naplňovaná rozdrvenou prachovou frakciou z pochwerku. Výkonnosť pece je ovládaná ducharom, ktorý poháňa vodné koleso. Ide o technické zariadenie, ktoré slúži na ďalší úkon hneď po drvení, tzv. prvú „špinavú“ tavbu v procese získavania medi. Výsledkom je tavný koláč, ktorý prechádza sledom tavných procesov a ďalšie spracovanie nasleduje v kováčskych dielňach. Doteraz nebola táto pec od obdobia, kedy bola používaná, znovupostavená. Unikátny typ tavnej pece špecifickej práve pre oblasť Smolníka, Gelnice a Hnileckej doliny je jedinečné technické zariadenie. Tento typ pece sa nezachoval a doposiaľ nebol ani rekonštruovaný v žiadnej podobe. Ide o rekonštrukciu tohto zariadenie po 300 rokoch.

Vstup do Štôlne Jozef len na objednávku (min. 24 hod. vopred). Na jeden vstup maximálne 10 osôb. Informácie a objednávky na t.č. 0907 977 236 .

Zdroj: www.gelnica.sk

Turzovská 625, Gelnica
mapa