fbpx

Štôlňa Jozef a banský pochwerk v Gelnici

História banského mesta Gelnica siaha do 13. storočia, kedy sa datujú počiatky baníctva v tejto oblasti. Najviac sa tu ťažila medená ruda, ďalej zlato, striebro, ortuť a iné. Históriu baníctva v Gelnici verejnosti približuje so svojimi expozíciami Banícke múzeum.

Mesto Gelnica patrí územne do regiónu Spiš na východnom Slovensku. Gelnica sa nachádza v Spišsko-gemerskom Rudohorí, čo ponúka návštevníkom, ale aj domácim krásne scenérie horského okolia.

Vysunutá expozícia Baníckeho múzea - dedičná štôlňa Jozef kedysi sprístupňovala juhovýchodnú časť Gelnickej žily a slúžila na odvodnenie vyššie položených obzorov. K jej uzavretiu došlo v polovici 19. storočia v súvislosti s úpadkom ťažby medi. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia ju nanovo otvorili. Cieľom bolo prepojiť štôlňu s nižšie položenými chodbami na žile Krížová vetracím komínom.

Banský skanzen, ako súčasť vysunutej expozície múzea, pozostáva z banského stroja Pochwerk a taviacej pece. Historický drviaci banský stroj (Pochwerk) vám na vlastné oči predstaví, ako sa v 17. storočí spracovávala medená ruda. Stroj poháňa voda z neďalekého Turzovského jazera. Samotné tavenie medi vám priblížili taviaca pec , ktorej tavná komora je zhora naplňovaná rozdrvenou prachovou frakciou z Pochwerku. Výkonnosť pece je ovládaná duchárom, ktorý poháňa vodné koleso.

Pohľad na krásne „gelnické“ prostredie zažijete z jedinečnej Folkmarskej skaly, nachádzajúcej sa neďaleko obce Veľký Folkmar.

Údaje prevzaté z https://www.gelnica.sk/bansky-skanzen-a-stolna-jozef.html

Turzovská 625, Gelnica
térkép