fbpx
EKOTURISTICKÁ KONFERENCIA

Nosnou myšlienkou odbornej konferencie Udržateľnosť: budúcnosť cestovného ruchu, ktorú v dňoch 15. a 16. mája 2024 organizovala v Košiciach krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, je vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z prostredia cestovného ruchu a jemu pridružených oblastí na medzinárodnej úrovni. Konferencia sa venovala témam, ktoré sa v dnešnom cestovnom ruchu stávajú základným predpokladom úspešného rozvoja destinácií. Sú nimi predovšetkým udržateľnosť a ekoturistický prístup k budovaniu návštevníckej ponuky. Cieľom konferencie bolo aj upriamenie pozornosti na zabezpečenie rozvoja regiónov so zachovanou prírodou tak, aby táto zostala naďalej kvalitným primárnym zdrojom turizmu, a aby udržateľný prístup k jej využívaniu prispieval k zvyšovaniu kvality života miestnych komunít.

  1. deň konferencie

Úvodnú tému o ceste k budúcim novým „zeleným destináciám“ predstavili v rámci prvého dňa konferencie odborníčky na cestovný ruch z Maďarska – Nagy Júlia a Adriány Csenge zo spoločnosti Innotime Hungary, ktoré vo svojich prezentáciách informovali o význame značky “Green Destination”, jej využiteľnosti v cestovnom ruchu a nadväznostiach na business prostredie ako aj na potrebu medzinárodných spoluprác. Udržateľnosti v praxi sa vo svojej prednáške venovala Anastasiia Shkarupa z organizácie Travindy Foundation s upriamením pozornosti na možnosti získania značky “Green Destination” pre organizácie ako aj pre podnikateľov, aké sú aktuálne kritériá na ich získanie a využitie týchto značiek pri manažmente prírodných lokalít. Na najlepšie príklady dobrej praxe priamo v prírodných destináciách poukázali počas panelovej diskusie k téme „birdwatchingu“ slovenskí ornitológovia Matej Repel a Ján Dobšovič, ku ktorým sa pridal ich maďarský kolega Molnár Antal, odborník na cestovný ruch a ochranu prírody. Prírodný turizmus na Slovensku populárno-vedeckou formou bližšie predstavil ekológ a zoológ Jerguš Tesák, ktorý sa venoval téme potreby vyškolených sprievodcov v chránených územiach ako aj v národných parkoch. Práve ich úlohou je sprevádzanie po vyhradených chodníkoch a spoznávanie lokality v medziach mysliacich na udržateľnosť prírodného turizmu a nezasahovanie do prírody nad rámec určenej miery. V rámci témy ekoturizmus predstavil predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, cyklostratégiu KSK ako aj podporu ekoturistiky prostredníctvom grantového programu Terra Incognita ako aj iné cezhraničné projekty, ktoré sa tejto téme venujú.

 

 

2. deň konferencie

Aj druhý deň konferencie ponúkol odborné témy o zvyšovaní environmentálneho povedomia o životnom prostredí, prírode, udržateľnom turizme, rozvoji návštevníckych území a inováciách, a to prostredníctvom prednášky Ondřeja Špačka, českého odborníka na regionálny rozvoj a cestovný ruch. Ten vo svojej prednáške predstavil udržateľnosť v cestovnom ruchu, jej aktuálne možnosti, históriu, hlavné princípy udržateľnosti v prírodných lokalitách založené na ekonomickom a kultúrno-spoločenských pilieroch. V následnom panely expertov sa stretli Milan Olekšák z Národného parku Slovenský kras, ktorý poslucháčom prezentoval prácu na vytváraní turistických centier, ktoré doteraz v parku absentovali a zároveň strategický zber dát s následnými ekoturistickými prvkami, Michal Skalka z Krkonošského národného parku priniesol do diskusie praktické poznatky z fungovania tamojšieho parku, edukáciu návštevníkov parku v infocentrách ako aj v online svete a napokon Szabó Lajos z Maďarskej Turistickej Asociácie prispel do diskusie praxou s maďarskými komunitami, edukáciou v školách ako aj priamo v prírodných lokalitách. 

 

Unikátny koncept umeleckej intervencie do turistickej lokality, ktorý do slovenského cestovného ruchu priniesla organizácia Košice Región Turizmus, predstavili panelisti v diskusii o landartových dielach vzišlých z projektu Umenie na mieste X. O svojich konkrétnych skúsenostiach s touto špecifickou formou umenia v prírode hovorili Michal Machciník, autor diela Kométa v Zádielskej doline, ktorý predstavil svoje bohaté skúsenosti s viacerými dielami umiestnenými v mestách ako aj v prírodných rezerváciách, o svojej inšpirácia pri vytváraní tohto diela ako aj postup realizácie priamo v teréne, Balász Péter – pedagóg a sochár z univerzity v Egry poslucháčom ukázal prax v maďarských lokalitách, kde dlhodobo vznikajú ohromujúce landartové diela zasadené priamo do terénu na určenom mieste mohutných rozmerov. Napokon sa k projektu vyjadrila Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus, ktorá opísala vznik celej myšlienky tejto kampane, jej realizáciu, viaceré ocenenia a zároveň vyzdvihla prácu všetkých zúčastnených na tomto novom projekte, ktorý priniesla ako prvá na Slovensko práve krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. 

Projekt bol podporený v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko, Fond Malých Projektov.