fbpx

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí - Banícke múzeum v Rožňave

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí tu bola zriadená v roku 1981. Prezentuje prírodné danosti a krásy Národného parku Slovenský kras a jeho okolia. Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá. V expozícii sa nachádza množstvo kvalitných preparátov živočíchov, rozdelených podľa biotopov (fauna tečúcich a stojacích vôd, biotop kultúrnej stepi, biotop intravilánov miest a dedín, lesné biocenózy, fauna škrapových polí). V expozícii sú vitríny s exponátmi zvierat doplnené interaktívnym zvukovým prvkom vo forme panelu s tlačidlami. Panel obsahuje vybrané názvy zvierat, ktoré sa nachádzajú vo vitríne. Okrem fauny a flóry tohto jedinečného územia expozícia prezentuje aj vývoj Zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu. V expozícii je prezentované aj jaskyniarstvo a jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Cena dospelí 3 € / osoba
Študenti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP, vojnoví veteráni, držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety
2 € / osoba

Expozícia je prístupná aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu.

Šafárikova 43, Rožnava
map