fbpx

Muzeum Kráľovský Chlmec

Muzeum w miasteczku Kráľovský Chlmec to oddział Kultúrnego centra Medzibodrožia a Použia (Centrum Kultury regionu Medzibodrožia i dorzecza Uhu).Stała ekspozycja muzealna poświęcona jest hrabiemu Jozefowi Mailáthowi i prezentuje dorobek siedmiogrodzkiej gałęzi rodu Mailáthów, ich działalność oraz wpływ na rozwój kulturalny i społeczny regionu. Przedstawia też dzieje i kulturę ludową regionu Medzibodrožia i dorzecza Uhu. Oddzielna część ekspozycji, znajdująca się w pomieszczeniach suteryny, dokumentuje wyjątkowo bogatą i wielowiekową tradycję uprawy winorośli i wyrobu wina w okolicy Kráľovskiego Chlmca. Znajduje się tu również królewska apteka winna. W zachodnim skrzydle prezentowane są poza stałą ekspozycją muzeum także różne okolicznościowe wystawy tematyczne.

ulica J. Majlátha 4, Kráľovský Chlmec
map