fbpx

Muzeum Miejskie w Veľkich Kapušanach

Muzeum Miejskie w Veľkich Kapušanach to nowe muzeum o nowoczesnej architekturze i wyposażeniu, powstało w grudniu 2002 roku, jako cześć Centrum Informacji Turystycznej. W części muzealnej znajdują się oryginalne stare meble i narzędzia, z których korzystali na co dzień tutejsi mieszkańcy. Ekspozycja prezentuje takie rzemiosła jak: kowalstwo, tkactwo, pszczelarstwo, garncarstwo, szewstwo.

Hlavná ulica 195, Veľké Kapušany
map