fbpx

Rudnícke kúpele

Prvé informácie o kúpeľoch máme ešte z roku 1762, dokonca v latinskom jazyku od lekára Heinrika Mayera - Výskum Rudníckych zlatých minerálnych kúpeľov (ľudovo nazývané Gold Baad). Dalo ich postaviť predstavenstvo jasovského opátstva, za prepošta Ondreja Saubera, niekedy koncom 17. storočia – pre liečivé vlastnosti tamojšej vody. Rudnícke kúpele (maď. Rudnoki Fürdő) sa nachádzali približne 3 km severozápadne od obce Rudník a asi 1 km východne pod mohutnou Kobyliou horou. V druhej polovici 19.storočia fungovali ako vaňové studené kúpele, využívajúc minerálnou vodu z neďalekého prameňa na liečbu reumatických, pohybových chorôb a astmy. Rudnícke kúpele zanikli koncom II. svetovej vojny, keď v nich zriadili muničné sklady, vojaci šípových krížov Ferenca Szálasiho, tzv. nyilaši, vojaci nemeckej armády. Pri oslobodzovaní, partizáni vyhodili do vzduchu muničné sklady čo malo za následok aj definitívne zničenie kúpeľov, z ktorých zostali iba nepatrné zvyšky múra.
Vydajte sa z Košíc, výpadovkou cez sídlisko KVP v smere na Nižný Klatov a Hýľov približne 25 km. V strede cesty medzi Hýľovom a Zlatou Idkou prudko odbočte vľavo, v smere do obce Rudník. Na vrchole cesty, kde sa láme horský chrbát, je odstavná plocha pre autá a turistické označenie sedlo Podkova (525 m n.m.). Pozostatky kúpeľov sa nachádzajú asi 170 m od sedla Podkova na zelenej turistickej trase.

Rudník
map