fbpx

U Seburgiho

Cechmajster, niektorý zo synov zakladateľa košického pivovarníctva Seburgiho, dbal, aby boli dodržiavané veľkosti a obsah vriec na obilie, presne určoval miesta, kde sa pivo smelo čapovať. Už dávno pred rokom 1514 košickí sládkovia presne dodržiavali výrobný postup, načas platili dane, neokrádali mestskú pokladnicu rôznymi špekuláciami pri výrobe. Dnes by sme to mohli nazvať pevnou technologickou disciplínou. Do Košíc prichádzali nevyučení tovariši z cudzích miest, aby sa za určitý poplatok priučili niektorým pivovarníckym a sladovníckym fortieľom, ktorý tu po stáročia poznal a chránil Seburgiho rod. Jeho odkaz sa v Košiciach hlása doteraz aj prostredníctvom skvelej kuchyne a kvalitného piva!

Hlavná 80, Košice
map
contact
phone
+421 944 250 653