fbpx
Známy a neznámy

CITADELA POD OBCHODNÝM CENTROM

Košická citadela z roku 1671 mala zabezpečiť obranu Košíc pred Turkami. Pri archeologickom výskume pri výstavbe obchodného centra boli objavené fragmenty citadely. Dnes tvoria zaujímavú muzeálnu súčasť podzemného parkoviska nákupného centra.

UNIKÁTNY PODZEMNÝ KOMPLEX – DOLNÁ BRÁNA

Pozostatky dolnej mestskej brány z 13. storočia boli objavené počas rekonštrukcie v centre Košíc. V unikátnom archeologickom komplexe dýchajúcom históriou je možné vidieť pozostatky mestského opevnenia.

PRAVEKÉ OSÍDLENIE OKOLIA KOŠÍC

Archeologický výskum v obci Nižná Myšľa v blízkosti Košíc zmenil túto lokalitu na jednu z najznámejších v Európe. Ide hlavne o nálezy takmer 2000 nádob a približne 5000 bronzových, kostených a kamenných predmetov rozličného významu. Raritou sú praveké hračky. Exponáty sú vystavené v obecnom archeologickom múzeu.

NÁRUŽIVÝ NÁVŠTEVNÍK KAVIARNIČIEK

V každom meste mal jednu obľúbenú, ale len v Košiciach nájdete „Márai kávu”. Sándor Márai, najvýraznejší predstaviteľ meštianskej literatúry a kultúry 20. storočia. Miloval Košice a ich obyvateľov. Tam čerpal inšpirácie pre svoje najväčšie diela.

SEDMOHRADSKÝ VEĽMOŽ

František II. Rákoci, vodca protihabsburského povstania v rokoch 1703 až 1711.

BLAHOSLAVENÁ UČITEĽKA

a novinárka Sára Salkaházi počas druhej svetovej vojny výrazne pomohla pri ukrývaní Židov.

AMERICKÝ ARCHITEKT

Emery Roth, pochádzajúci zo Sečoviec, dokázal dokonale spájať klasické prvky s modernými. Autor stavieb Hotel Belleclaire na Broadway, Ritz Hotel Tower v New Yorku, prvých mrakodrapov.