fbpx

Andrássyho obrazáreň

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí dal postaviť v rokoch 1908-1909 Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva, podľa projektu Dr. Rudolfa Hültla s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarného umenia. Pôdorys jednopodlažnej centrálnej stavby má tvar gréckeho kríža. Priestory sú umiestnené medzi ramenami kríža, pričom jadrom je veľká výstavná miestnosť so sklenenou strechou a skleneným kazetovým stropom. Na severnej fasáde bohato členenej stavby sa nachádza farebný majolikový reliéf, znázorňujúci madonu na tróne, obklopenú sv. Františkom z Assisi, Urbanom, Dominikom a Jurajom. Expozícia obrazárne bola otvorená v roku 1909 s výtvarnými dielami nemeckých a francúzskych umelcov zo súkromnej zbierky Dionýza Andrássyho. Počas II. svetovej vojny bol objekt značne poškodený a začal chátrať. Po malej úprave sa využíval pre bytové účely, neskôr pre klubovú činnosť, knižnicu a ako sklad. Banícke múzeum v Rožňave získalo objekt v roku 1967. Po dokončení komplexnej pamiatkovej obnovy v roku 1975 sa suterénne priestory využívali ako múzejný depozitár a v rokoch 1978-1989 bola v budove inštalovaná aj expozícia Ľudovej umeleckej tvorby Gemera. V roku 1990 v ňom bola zriadená stála expozícia výtvarných diel so zameraním na portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia. Aj v súčasnosti Andrássyho obrazáreň slúži svojmu pôvodnému poslaniu, poskytuje priestor pre sezónne výstavy a organizované spoločensko-kultúrne podujatia. Jej príťažlivé priestory sú vhodné najmä pre oficiálne príležitosti (sobáše, recepcie). Návštevníka tu zaujme aj veľkorozmerná olejomaľba (280 cm x 334 cm) Attilova smrť (1884) od Ferencza Paczku.

Cena 2 € / dospelí
Študenti, žiaci, dôchodcovia, ZŤP, vojnoví veteráni, držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety - 1 € / osoba

Lipová 122, Krásnohorské Podhradie
mapa