fbpx

Šopa Gallery

Košická nezávislá galéria Šopa vytvorená v roku 2015 je priestorom zameraným na prezentáciu umelcov mladej a strednej generácie súčasného vizuálneho umenia v metropole východu. Zameriava sa na súčasné spoločenské témy a smery výtvarného umenia. V rámci výstav sa môžete stretnúť s experimentálnymi, interdisciplinárnymi, či site-specific projektami. Galéria spolupracuje s ďalšími umeleckými organizáciami doma i v zahraničí. Pre ľudí, ktorí nemajú svet umenia zmapovaný, sú vhodné komentované prehliadky a prednášky, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie publika v rámci súčasného vizuálneho umenia.

Hlavná 40, Košice
mapa