fbpx

Banícky chodník v Žakarovciach

Východoslovenský okres Gelnica je neodmysliteľne spätý s historickým odvetvím - baníctvom. Výnimkou nie je ani obec Žakarovce, ktorá patrí do okresu Gelnica a ktorá pôvodne vznikla ako banícka obec. Ako však roky bežali a menili sa nielen štátne režimy, ale aj ekonomická a hospodárska situácia na Slovensku, baníctvo v tejto oblasti postupne zaniklo. Dnes túto zašlú slávu verejnosti približuje tu vybudovaný banícky chodník pozostávajúci zo štyroch zastavení.

Žakarovce sa nachádzajú severne od mesta Gelnica a západne od známej obce Margecany.

Banícky chodník pozostáva zo štyroch zastavení s tabuľami, na ktorých nájdete históriu obce, orientačnú mapu aj zaujímavé obecné „ťaháky“. Prvou zastávkou je „Žakarovská koľajnica“, ktorá obsahujuje popis a plán zastavení v Žakarovciach. Na tomto zastavení sa nachádza aj Žakarovská koľajnička. Ide o spomienku na prvú banskú ozubnicovú železničku v Rakúsko-Uhorsku a na Slovensku. Druhou zastávkou je „Klopačka“, ktorou sa kedysi zvolávali baníci ráno do roboty. V poradí tretia zastávka nesie názov „Portál Zuzana“ a štvrtá zastávka „Pekárnik a suché WC“. Pekárnik je pomenovanie pre pec na pečenie chleba, ktorého súčasťou je suché wc a zachovaný urinal z 18. storočia

V Žakarovciach sa taktiež nachádza Banský dom s ukážkou baníckeho bývania, ktorý má obec vo svojom majetku.

Žakarovce 336, Žakarovce
mapa