fbpx

Dom remesiel Krásnohorská Dlhá Lúka

Viete, že medzi najrozšírenejšie remeslá na Slovensku kedysi patrilo obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo a mäsiarstvo? Najstarším dokladom o existencii remeselníckeho cechu je zmienka o cechu kožušníkov v Košiciach z roku 1307. Začiatkom 18. storočia u nás bolo vyše sto cechov v 160 lokalitách. S rozvojom kapitalizmu a veľkovýroby mnohé remeslá začali zanikať – upadalo súkenníctvo, tkáčstvo, mydlárstvo, hrebenárstvo, klobučníctvo...

Rýchla doba nás láka spoznávať staré tradičné ľudové remeslá, ktoré patrili k dedinskému životu. Nie je to len módny výstrelok. Súčasníkom dávajú remeslá opäť aj možnosť obživy a uplatnenia na trhu. Združenie gemerských remeselníkov, ktoré ako občianske združenie vzniklo v roku 2002 v Krásnohorskej Dlhej Lúke v okrese Rožňava, sa snaží oživovať a rozvíjať ľudové remeslá typické pre gemerský región. Viac ako sto členov združenia zo Slovenska i zahraničia spojilo svoje sily, aby umožnili záujemcom vzdelávať sa v tom-ktorom remesle, ale aj priučiť sa nevyhnutnej ekonomike, marketingu, obchodu.

Združeniu gemerských remeselníkov sa na mieste pôvodného kaštieľa Andrássyovcov podarilo zrekonštruovať priestory na krásny remeselnícky dom, vďaka ktorému do Krásnohorskej Dlhej Lúky môžu prichádzať mladí i starí obdivovatelia poctivej ručnej práce. Tvorivé dielne, ktoré tu združenie organizuje, pomáhajú oživovať ľudové remeslá, ale aj ponúkajú aj priestor na prezentáciu. Priučiť sa tu dá košikárstvu, tkáčstvu, hrnčiarstvu, paličkovaniu čipiek, práci s drevom, kovom, drôtom, slamou i šúpolím, výrobe papiera, medovnikárstvu, ale aj pečeniu tradičného chleba a koláčov...

V izbách domu i na jeho veľkom dvore môžu hostia, turisti či obdivovatelia niekoľkokrát do roka vidieť pri práci majstrov, ale aj tovarišov a učňov. A tak, ako voľakedy remeselníci z Gemera bez problémov prekračovali hranice a smerovali so svojimi výrobkami do južnejších oblastí, dnes prichádzajú predvádzať remeselnícke grífy členovia maďarských spolkov zameraných na ľudové umenie (Hegyalja, Bükkalja, Palóc, Fügedi Márta és Sajó menti). Od zrodu Združenia gemerských remeselníkov poskytuje remeselnícky dom strechu pre detské letné remeselnícke tábory, o ktoré je medzi deťmi i rodičmi obrovský záujem. Rovnako ako o remeselnícke festivaly, trhy, burzy starožitností, tvorivé dielne, bály, gastrofestivaly a ďalšie tradičné podujatia.

V blízkom okolí je množstvo turistických trás po Silickej planine. Neďaleko obce sa nachádza Krásnohorská jaskyňa s kvapľom rožňavských jaskyniarov vysokým 34 metrov. Vynechať sa nedá ani hrad Krásna Hôrka a Mauzóleum rodiny Andrássyovcov.

Krásnohorská Dlhá Lúka 2, Krásnohorská Dlhá Lúka
mapa