fbpx

Gombasecký areál

Gombasecká jaskyňa, zaradená v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO, patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Areál jaskyne je zasadený do nádhernej prírody Silickej planiny.

Obec Slavec, na území ktorej sa nachádza Gombasecká jaskyňa, je vzdialená len 10 km od Rožňavy. Vstup do jaskyne leží len niekoľko metrov nad Čiernou vyvieračkou.

V areáli Gombaseckej jaskyne sa nachádza náučný chodník pozostávajúci z 10 zastávok, ktoré prostredníctvom informačných tabúľ približujú prírodné a historické zaujímavosti tejto lokality. Informácie sú na tabuliach uvedené až v troch jazykoch, a to v slovenčine, angličtine a v maďarčine. Jednou zo zastávok náučného chodníka je aj sakrálna pamiatka - zaniknutý gotický kláštor Paulínov zo 14. storočia. Do areálu je možné vkročiť vstupným objektom v podobe originálneho objektu z dubového dreva. Pohľad Vám nepochybne padne na zrevitalizované ruiny Paulínskeho kláštora. Vďaka informačným prvkom v areáli sa aj bez sprievodcu dozviete všetky dôležité a zaujímavé informácie. Areál kláštora je obohatený aj o zrekonštruovanú kostolnú zvonicu, ktorá ponúka stálu vyhliadku na nielen samotný areál kláštora, ale aj na Gombasecké údolie. Okrem vyhliadky sa v areáli nachádza aj fontánka, slúžiaca ako verejný zdroj pitnej vody. V areáli nájdete aj jedinečnú informačnú tabulu s názvom Okno do minulosti. Ide o jedinú vizualizáciu na Slovensku, ktorá spája ruiny s historickým stavom. Keď budete stáť na určenom mieste, pred novou priehľadnou tabuľou, uvidíte existujúce ruiny a „dokreslené“ autentické pozostatky bývalého kláštora z minulosti.

V susednej obci Silica sa môžete zastaviť pri jaskyni s názvom Silická ľadnica. Jaskyňa je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu.

Slavec
mapa
virtuálna prehliadka