fbpx

Gotický kostol v Koceľovciach

Veža tohto kostolíka z 1. polovice 14. storočia tvorí vďaka unikátnej streche výraznú dominantu krajiny. Veža má v prízemí štvorcový pôdorys, ktorý sa však od prvého poschodia mení na osemuholník. Kostolík sa preslávil najmä vzácnymi freskami, ktoré predstavujú jeden z vrcholov gemerského nástenného maliarstva. K najpozoruhodnejším freskám patrí scéna monumentálneho Ukrižovania a Ukladanie do hrobu, kde sa Majstrovi ochtinského presbytéria podarilo zobraziť hlboký smútok a bolesť troch Márií zo smrti Ježiša. Fresky sa podľa sond zachovali aj v lodi, zatiaľ však neboli odkryté. Odborníci fresky datujú do obdobia po roku 1400. Do sakristie vedú pôvodné kované dvere zo 14. storočia, dvere hlavného vstupu zo začiatku 16. storočia sú podobného typu.

Kostol je nominovaní v zozname „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri a Malohonte“ na zisk značky Európske dedičstvo. Nominovaný je súbor fresiek v spolu 12 stredovekých kostoloch Gemera-Malohontu: v 4 kostoloch Štítnického okruhu: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec, v 4 kostoloch Jelšavského okruhu: Chyžné, Kameňany, Rákoš, Šivetice a v 4 kostoloch Rimavského okruhu Gotickej cesty: Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo. http://gotickacesta.sk/category/kostoly/europskededicstvonominacia/

Koceľovce
mapa
virtuálna prehliadka