fbpx

Kostol sv. Antona Paduánskeho

Ide o druhý najstarší zachovaný kostol v Košiciach. Pôvodne gotický chrám bol neskôr barokovo prestavaný. Stojí na Hlavnej ulici, priamo v centre mesta. Kostol dala pre rád františkánov postaviť rodina pánov z Perína, a to po požiari v roku 1333. Bol zasvätený sv. Mikulášovi. Zachované gotické prvky naznačujú, že kostol mal kedysi nádhernú plastickú gotickú výzdobu. Originálne sú reliéfy nad vstupom či klenby nad svätyňou a bývalým mníšskym chórom. Po požiari v roku 1556 kostol slúžil ako vojenský sklad. Keď sa objekt vrátil františkánom, opravili ho a kostol dostal nové svätenie sv. Antona Paduánskeho. V súčasnosti už františkáni v meste nesídlia. Väčšina oltárov, kazateľnica i zariadenia kostola je z rokov 1760 – 1770. Mimoriadne cenné je epitáfium poľného maršala F. Renauda z roku 1740 vytvorené G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Hlavná 81, Košice
mapa
virtuálna prehliadka