fbpx

Páduai Szent Antal temploma (Kostol sv. Antona Paduánskeho)

A második legrégebben fennmaradt templom Kassán. Az eredetileg gótikus katedrálist később barokk stílusban építették át. A Fő utcán áll, közvetlenül a város szívében. A templomot egy perényi főúri család építette a ferences rendiek részére, az 1333-as tűzvész után. Akkor Szent Miklósnak szentelték. A fennmaradt gótikus elemek arra engednek következtetni, hogy valaha csodálatos gótikus domborművekkel volt díszítve. A bejárat feletti domborművek, a szentély és a szrezetesek volt karzata feletti boltívek eredeti állapotukban maradtak fenn. Az 1556-os tűzvészt követően hadiraktárként használták. Amikor a templomot visszakapták a ferencesrendiek, megjavították és újjászentelték Páduai Szt. Antal tiszteletére. Az oltárok legtöbbje, a szószék és a berendezés többi darabja az 1760-1770-es évekből való. Rendkívül értékes G.R. Donner, bécsi udvari szobrász alkotása 1740-ből, F. Renaud marsall epitáfiuma.

Hlavná 81, Košice
térkép
virtuális túra