fbpx

Szűz Mária Születése római katolikus plébániatemplom (Rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie)

Az új, Szűz Máriának (a magyar királyok patrónusának) szentelt templomot a XIII. század végén építették Nagymihályban a Nagymihályiak. A templom az akkori központban állt, később valószínűleg a főtér közepén. A XIV. században a templom közelében volt egy plébániai iskola. A róla szóló írásos emlék a plébániai iskolákró szóló legrégebbi feljegyzések közé tartozik Szlovákia egész területén. A XVI-XVIII. században a templom többször váltott "tulajdonost" (felváltva volt a protestánsoké és a római katolikusoké). A XVII. század végén megrongálták és felgyújtották. A XVIII. században a gróf Sztáray Mihály patrónus kezdeményezésére felújították. Az eredetileg gótikus templom ezzel barokk külsőt kapott. A mai napig fennmaradt a gótikus harang a templomtoronyban, a templom belső terében láthatunk egy gótikus pasztofóriumot, egy ismeretlen nemes késő reneszánsz korabeli epitáfiumát, egy barokk oltárt 1721-ből, rajta egy fiatalabb oltárképpel Szűz Mária Születéséről (az oltárt az ungvári jezsuita templomból szállították ide), egy emléktáblát 1749-ből (amely a templom felújítását idézi fel), egy rokokó stílusú szószéket, valamint a XIX. századból származó padsort. A templom főbejárata felett egy emléktáblát helyeztek el, felirata 1784-ből származik. Az itteni kripták is vonzzák az érdeklődőket, ahol a templomot patronáló családok tagjai nyugszanak (a templom kriptájában való temetkezést a hívők még megfizethették a XVIII. század második felében), illetve azok a fegyverek is, amelyeket állítólag az uralkodó elleni összeesküvők rejtettek el a XVIII. század végén a templomban.

Kostolné námestie, Michalovce
térkép
virtuális túra