fbpx

Kościół Rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Nowy kościół pod wezwaniem Maryi Panny, która była też patronką węgierskich królów, zbudowano w Michalovcach pod koniec XIII wieku na polecenie panów z Michaloviec (Nagymihálych). Świątynię usytuowano w ówczesnym centrum miasta, gdzie później powstał rynek. W XIV wieku w sąsiedztwie kościoła zbudowano szkołę parafialną (pierwsza pisemna wzmianka o niej jest jednym z najstarszych wpisów na temat szkół parafialnych na całej Słowacji). W XVI-XVIII wieku świątynia kilkakrotnie zmieniała „właściciela” (należała na przemian do protestantów i rzymskich katolików). Pod koniec XVII wieku została uszkodzona i spłonęła. W XVIII wieku z inicjatywy jej opiekuna, którym był hrabia Imrich Sztáray, została odbudowana. Pierwotnie gotycki kościół zyskał w ten sposób barokowy kształt. Do dziś zachował się gotycki dzwon na wieży kościelnej, a wewnątrz świątyni można podziwiać: gotyckie pastoforium, późnorenesansowe epitafium nieznanego szlachcica, barokowy ołtarz z 1721 roku z młodszym obrazem ołtarzowym Narodzenia Maryi Panny (ołtarz został tu przewieziony z kościoła jezuickiego w Užhorodzie), tablicę upamiętniającą odbudowę kościoła w 1749 roku, rokokową ambonę oraz stallę z XIX wieku. Nad głównym wejściem do świątyni umieszczono tablicę pamiątkową z napisem z 1784 roku.

Obecnie ciekawość budzą tutejsze krypty, w których pochowani są członkowie rodzin donatorów kościoła (pochówek w krypcie wierni mogli wykupić jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku) oraz znajduje się broń, którą ponoć pod koniec XVIII wieku ukryli w zakamarkach świątyni antyhabsburscy spiskowcy.

Kostolné námestie, Michalovce
map
virtual tour