fbpx

Kláštor v Lelesi

Založený bol koncom 12. storočia. Je možné, že pred premonštrátmi tu mohli pôsobiť iní rehoľníci. Spočiatku bol kláštor zrejme vystavaný z dreva. Už v prvých desaťročiach existencie tu fungovala kláštorná škola. Po tatárskom vpáde v 40. rokoch 13. storočia bol kláštor úplne zničený. Následne došlo k výstavbe nového kláštorného komplexu. Na južnej strane pribudol v 14. storočí gotický Kostol nájdenia Svätého kríža, na východnej strane zas Kaplnka svätého Michala. V 15. storočí bol kláštor vyrabovaný husitmi. Po ďalšom spustošení v prvej polovici 16. storočia došlo k jeho opevneniu, a to vybudovaním silných obranných múrov a priekop. Premonštráti – s istou prestávkou od 60. rokov 16. storočia do konca 17. storočia (vtedy boli pristavané nárožné veže, jedno nové poschodie a kostolná veža s hodinami, objekt tiež dostal barokovú podobu) a od konca 18. zhruba do začiatku 19. storočia (keď panovník Jozef II. zrušil isté rehole) – tu pôsobili až do roku 1950, keď boli kláštory zrušené a rehoľníci internovaní na rôznych miestach (napr. v Jasove alebo Košiciach). Po znárodnení tu začala v roku 1952 fungovať stredná poľnohospodárska škola. Po premiestnení do Veľkých Kapušian začal celý komplex vrátane barokovej sýpky chátrať. V roku 1994 bol areál znova prinavrátený premonštrátskej reholi. Pre prehliadku kláštorného Kostola nájdenia Svätého kríža kontaktujte v dostatočnom časovom predstihu správcu farnosti Richarda Petra Szakács.

Pre prehliadku kláštora, kontaktujte v dostatočnom predstihu správcu farnosti na telefónnom čísle 056/63 623 23.

Pod kláštorom 493/2, Leles
mapa