fbpx

Kláštor v Lelesi

Premonštrátske prepoštstvo v Lelese, zasvätené sv. Krížu, bol založený vacovským biskupom Boleslavom v r. 1188 - 1212. Pôvodná stavba bola počas tatárskeho vpádu ťažko poškodená alebo zničená, ale krátko potom bola obnovená. V priebehu 14. a 15. storočia bol objekt postupne rozšírený a v roku 1533 opevnený v rokoch 1623-1639 bol rozšírený o vežu nad vstupným portálom. V roku 1896 ešte renovovali konvent, ktorý bol po roku 1950 necitlivo adaptovaný na školu. Kostol nájdenia sv. Kríža, postavený v rokoch 1315-1366, tvorí južné krídlo kláštora. Stavba bola v 17.-18.storočí barokizovaná a v roku 1892 renovovaná. Súčasťou kláštora je aj románska kaplnka sv. Michala, postavená súčasne s kláštorom v druhej polovici 12. storočia, neskôr v 14. storočí ozdobená gotickými freskami. Počas reformácie boli v roku 1556 zničené gotické klenby aj okná. Maľby boli veľmi poškodené, no vďaka premonštrátom sa podarilo interiér kaplnky so vzácnymi freskami zreštaurovať.

Pre prehliadku kláštora, kontaktujte v dostatočnom predstihu správcu farnosti na telefónnom čísle 056/63 623 23.

Pod kláštorom 493/2, Leles
mapa