fbpx

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP) je trojzložkovou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou Košického samosprávneho kraja, založenou roku 2006. V záujmovom území Medzibodrožia a Použia sa venuje rozvoju kultúry a osvety v 47 obciach a 3 mestách (Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Čierna nad Tisou). Sídlo centra sa nachádza v Kráľovskom Chlmci, kde prevádzkuje Regionálnu knižnicu a Regionálnu muzeálnu expozíciu Jozefa Mailátha. V oblasti osvety a kultúry v spolupráci s obcami a inštitúciami kladú dôraz na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a folklóru aj formou festivalov. Medzi najväčšie také festivaly patria Tokajský festival – Rákóczi v Európe, Kráľovská Bakchiáda a Svätomartinský festival spojený s husacími hodmi a jarmokom domácich produktov.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, ako zariadenia Košického samosprávneho kraja, spravuje okrem osvetovej činnosti aj:
- Regionálnu múzejnú expozíciu J. Mailátha
webový link: https://www.kcmap.sk/regionalna-muzealna-expozicia-jozefa-mailatha
FB: https://www.facebook.com/muzeumKcMaP

- a Regionálnu knižnicu v kráľovskom Chlmci.
webový link: https://www.kcmap.sk/regionalna-kniznica.
FB: https://www.facebook.com/kniznicaKCMaP

Zdroj: https://www.kcmap.sk/kulturne-centrum-medzibodrozia-pouzia

Boľská 41, Kráľovský Chlmec
mapa