fbpx

Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet

Rozália Molnár je výtvarná umelkyňa, ktorá žije v Komárne v časti mesta Nová Stráž. Motto jej výstavy „Som inštrumentom v rukách Boha“ poukazuje na to, že ona sama sa cíti byť iba nástrojom na odovzdanie „odkazov“. Črepiny svetla – aj napriek tomu, že sú rozlámané – hlásajú najušľachtilejšie ľudské cnosti. Jej obrazy sú odkazmi o láske, úcte, ochote pomôcť a o jej životnom poslaní, ktoré v nich vidí. „Črepinami“ sa začala zaoberať pred tromi rokmi auto-didaktickým spôsobom. Podľa vlastného priznania jej tvoriť umožňuje vyrovnané rodinné zázemie. Na jednej strane zasnívaný rozprávkový svet, trblietavý mesačný svit, jemné hravé farby. A na druhej strane sklenené mozaiky, zrodené z lásky veriaceho človeka. Pre ne sú charakteristické tlmenejšie farby a symboly.

Múzeum sídli v eklektickej budove, ktorú postavil Gróf Jozef Mailáth v roku 1895. Hlavným poslaním múzea je cieľavedomé zhromažďovanie historických artefaktov a exponátov za účelom ochrany, využívania a sprístupňovania hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej dokumentácií vývoja spoločnosti v regióne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia, vrátane dejín ľudových tradícií. Zbiera, zhromažďuje, uchováva, prezentuje a vedecko-výskumnými metódami spracováva zbierky z oblasti prírodných a spoločensko-vedných disciplín, ktoré tvoria súčasť národného kultúrneho a prírodného dedičstva. Múzeum každoročne ponúka najmodernejšie vzdelávacie a zábavné programy pre všetky vekové kategórie ako napr. Noc múzeí a galérií, Bodrog Song, Adventné podujatia. Všetky aktivity múzea spojené s jeho poslaním sú zamerané na najširšiu verejnosť doma i v zahraničí.

Termín: do konca augusta

Otváracie hodiny v obmedzenom režime:

PONDELOK 10:00 - 12:00/ 13:00 – 15:00
UTOROK SANITÁRNY DEŇ
STREDA 10:00 - 12:00/ 13:00 – 15:00
ŠTVRTOK 10:00 - 12:00/ 13:00 – 15:00
PIATOK 10:00 - 12:00/ 13:00 – 15:00
SOBOTA ZATVORENÉ
NEDEĽA ZATVORENÉ

Každý deň od 12:00 do 13:00 dezinfekčná prestávka

Boľská 41, Kráľovský Chlmec
térkép