fbpx

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice a popri stálej expozícii sa zameriava aj na výstavnú činnosti, aktivity zamerané na galerijnú pedagogiku, besedy zamerané na zvýšenie kultúrneho povedomia a rozšírenie kultúrno umeleckých vedomostí návštevníkov, stretnutia s umelcami v rámci komentovaných prehliadok, usporiadanie koncertov s účasťou zahraničných hosťujúcich umelcov. Ďalšou zásadnou činnosťou Múzea Vojtecha Löfflera je predstaviť verejnosti súčasnú umeleckú výtvarnú tvorbu prioritne z oblasti východného Slovenska ale aj prezentovať tvorbu zahraničných umelcov/umelkýň. Múzeum spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s umeleckými školami a dáva priestor mladým talentom v rôznych oblastiach. Medzi úspešné výsledky za posledných 5 rokov činnosti možno zaradiť najmä organizovanie kolektívnych výstav súčasného umenia s medzinárodnou účasťou, výstavy prezentujúce zo širšieho regiónu východného Slovenska, ktoré sú uznávané odbornou verejnosťou. MVL ponúka možnosť individuálnych prehliadok a tvorivých aktivít. Každoročne sa svojimi aktivitami zapája do podujatí ako sú Biela noc, Noc múzeí, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a iné.

Múzeum prezentuje stálu expozíciu prác Vojtecha Löfflera a jeho bohatej umeleckej zbierky diel košických výtvarníkov a ľudovej keramiky a hrnčiarstva. Súčasťou expozície je aj Pamätná izba Vojtecha Löfflera.

Alžbetina 20, Košice
mapa