fbpx

Pamätná izba Františka Jozefa Fugu

František Jozef Fuga sa narodil v roku 1923 vo Vinnom. Je spoluautorom dizajnu dnešnej podoby slovenskej vlajky. Po ukončení meštianky a michalovského gymnázia študoval za kňaza v košickom seminári. V roku 1945 opustil Slovensko a v štúdiách pokračoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme, kde bol v roku 1950 vysvätený za kňaza. Väčšinu života pôsobil v Kanade, kde sa pričinil o výstavbu kostola a venoval sa vydavateľskej a publikačnej činnosti. Fuga prišiel s návrhom na slovenskú vlajku, ktorá mala pripomínať naše kresťanské tradície. Na troch pásoch v slovanských farbách (biela, modrá, červená) bol uprostred znak s trojvrším modrej farby s výrazným cyrilo-metodským krížom. Táto vlajka sa s malou obmenou (znak je umiestnený vľavo, nie v strede) stala vlajkou Slovenskej republiky.

Vinné 514, Vinné
mapa