fbpx

Pokój pamięci Františka Jozefa Fugi

František Jozef Fuga urodził się w 1923 roku w miejscowości Vinné. Jest współautorem projektu dzisiejszej flagi słowackiej. Po ukończeniu gimnazjum i liceum w Michalovcach studiował w koszyckim Seminarium Teologicznym. W 1945 opuścił Słowację i kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie w 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Większość życia spędził w Kanadzie, gdzie przyczynił się do budowy kościoła oraz prowadził działalność wydawniczą i publikatorską. Opracował projekt słowackiej flagi państwowej, która miała nawiązywać do korzeni tradycji chrześcijańskich. Na trzech pasach w słowackich barwach narodowych (białym, niebieskim i czerwonym) były pośrodku umieszczone trzy połączone niebieskie szczyty z wyraźnym krzyżem cyrylo-metodejskim. Flaga ta z małymi zmianami (potrójny szczyt został ze środka przesunięty na lewo) stała się flagą Republiki Słowackiej.

Vinné 514, Vinné
map