fbpx
Múzeá a pamätné izby

Východoslovenské múzeum

Východoslovenské múzeum je jedným z najstarších múzeí na Slovensku. Bolo založené ešte v roku 1872 ako Hornouhorský muzeálny spolok s cieľom zbierať, chrániť a prezentovať pamiatky Košíc a okolia. Dnes múzeum spravuje viac než 500 00 predmetov a špecializuje sa na tri odbory – prírodovedný, historický a umelecko-historický. K stálym tematickým expozíciám patria napríklad Košický zlatý poklad – najbohatší nález zlatých mincí, dukátov a medailí na Slovensku, prírodovedná expozícia Príroda Karpát s vyše 1 100 kusmi geologických a so stovkami zoologických a botanických exponátov, umelecko-historická výstava Storočia v umení, Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákociho, Dom remesiel, expozícia Umelecké kovolejárstvo na Východnom Slovensku, Drevený kostolík z Kožuchoviec či Urbanova veža s výstavou voskových figurín a mnohé iné.

Hviezdoslavova 3, Košice
mapa
virtuálna prehliadka