fbpx
Múzeá a pamiatky

Východoslovenské múzeum

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie múzeá na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento pôvodným vzdelaním lekár a zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, zanechal po svojej smrti (1888) múzeu svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu či rukopisy. Zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea. V súčasnosti spravuje Východoslovenské múzeum viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách. Má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický.
Cesty do východoslovenskej histórie, umenia aj prírodných vied majú svoje križovatky práve v expozíciách Východoslovenského múzea v Košiciach. Svoje putovanie v čase začnime v jeho hlavnej budove na Námestí Maratónu mieru a muzeálnym zlatým pokladom.

Vyvážený neorenesančný múzejný palác patrí k dominantám mesta. Palác bol postavený pre potreby múzea v roku 1901 a otvorený pre verejnosť s prvou expozíciou v r. 1903. V tejto budove bola v roku 1921 otvorená kresliarska a grafická škola Eugena Króna. V roku 1927 do záhrady preniesli a tu znovu postavili drevený kostolík z Kožuchoviec, ku ktorému neskôr pribudla aj zvonica z Ašváne. V roku 1969 vybudovali v suteréne trezorovú miestnosť, v ktorej bola začiatkom roka 1970 otvorená expozícia Košický zlatý poklad.

Východoslovenské múzeum spravuje svoje bohatstvo v týchto expozíciách:
• Košický zlatý poklad (Historická účelová budova)
• Príroda Karpát - prírodovedná expozícia (budova Divízie)
• Storočia v umení - umeleckohistorická expozícia (budova Divízie)
• Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákocziho (areál Katovej bašty)
• Košické storočia (Miklušova väznica a Katov byt)

a samostatných objektoch (okrem Historickej účelovej budovy, budovy Divízie, Miklušovej väznice a Rodošta):
• Katova bašta - Stredoveká fortifikácia mesta Košice – kazematy (súčasť expozície Rodošto)
• Dom remesiel (ulička Remesiel, súčasť areálu Katovej bašty) – slúži na prezentáciu rôznych remesiel, v období apríl – november tu prebiehajú rôzne výstavy s touto tematikou
• Drevený kostolík z Kožuchoviec (v areáli Historickej účelovej budovy so zvonicou s Ašváne)

Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ulici v Košiciach. Tento poklad je jedným z najvýznamnejších nielen v európskom, ale aj svetovom meradle. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
Expozícia Príroda Karpát ponúka pohľad na bohatstvo paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Karpát. Prírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete zážitok z pohľadu na vejárovité zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč, alebo na preparát hranostaja čiernochvostého, ktorý patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku, či preparát fúzača alpského - chráneného druhu.

Počas cesty Storočiami v umení spoznáte v múzeu vývoj umenia a umeleckých remesiel. Mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti odhaľuje výber gotických aj barokových plastík a malieb. Obraz všedného života zámožnejších mešťanov približuje dobový nábytok dýchajúci históriou. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Zaujímavá je tu aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia, z ktorej si odnesiete múdrosť bohatstva Božej lekárne pre svoje zdravie.

Stála expozícia s názvom Košické storočia je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice, ktorá slúžila na väzenské účely od 17. storočia až do roku 1911. Stojí ako výstraha v samotnom srdci historickej časti mesta a ponúka okrem autentickej väzenskej atmosféry s mučiarňou a katom aj unikátne cechové pamiatky inštalované v bývalých celách väzňov, či exponáty viažuce sa k dejinám mesta, obchodu a remesla. Nájdete tu aj ukážky bežných predmetov a zariadenia meštianskeho domu v minulosti. Nemenej zaujímavou je expozícia inštalovaná v tzv. Katovom byte. V tejto expozícii si návštevníci môžu prezrieť originálne popravné meče košických katov a oboznámiť sa s históriou lokality. Forma počítačovej vizualizácie ponúka predstavu o dobových životných podmienkach košických katov.

Meno rezonujúce históriou Košíc, František II. Rákoczi, je zvečnené v Rodošte. Je to unikátna replika exilového domu v tureckom meste Rodošto. Expozícia vás dostane do roku 1906 na slávnostný prívoz Rákocziho telesných pozostatkov z Turecka. Ponúkne vám obraz osobnosti a života tohto kniežaťa vo vyhnanstve.
Nie všade je možnosť prezrieť si strelecké komory, kazematy. Zriadená expozícia palných zbraní, s dôrazom na delostrelecké palné zbrane, podáva ich chronologický vývoj od prvopočiatkov po 18. storočie.

A ak stále nemáte histórie dosť, v Dome remesiel sa verejnosti, v rámci svojich výstav a akcií, prezentujú historické remeslá a ich súčasné tradície.

Na záver prechádzky históriou sa zastavme v roku 1741 v Kožuchovciach. Zahreje nás tu pohľad na drevený kostolík, ktorý si Košičania po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch previezli a znovu postavili v exteriéri priestorov Ostrova kultúry na Námestí Maratónu mieru.
Lákadlom Východoslovenského múzea je jeho prírodovedná expozícia obohatená o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník sa ich môže dotýkať. Sú stálou súčasťou expozície a ako takto pridaná hodnota múzea slúžia predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých.

Otváracie hodiny:
november - apríl: Pondelok - zatvorené, Utorok - Sobota: 9:00 - 17:00, Nedeľa: 13:00 - 17:00
máj - október: Pondelok - zatvorené, Utorok - Sobota: 9:00 - 17:00, Nedeľa: 14:00 - 18:00

Námestie Maratónu mieru 2, Košice
mapa
virtuálna prehliadka