fbpx

Soľný dom vo Veľkých Trakanoch

Solný dom - neskorobaroková pamiatka z 18. storočia, ktorá v rokoch 2004 – 2005 prešla komplexnou rekonštrukciou. V súčasnosti je sprístupnená širokej verejnosti. V miestnostiach na prízemí sa nachádzajú priestory správcu soľného úradu, vystavené sú tu i predmety, späté s ťažbou soli, maketa areálu soľného dvora s dvoma drevenými skladmi soli, so služobnými domčekmi a záhradami zamestnancov a so samotnou budovou soľného úradu. Vidieť možno aj kópie historických máp, prostredníctvom ktorých sa návštevníci oboznámia s ťažbou soli, jej distribúciou i úpravou vodných tokov v súvislosti s jej prevozom. Nádvorie zas slúži ako miesto pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Rákocziho 382, Veľké Trakany
mapa