fbpx

Soľný dom vo Veľkých Trakanoch

V barokove budove bývalého soľného úradu bol pôvodne prístav pre lode a plte, zvážajúce soľ z Východných Karpát. V obnovenej budove je expozícia pastierskeho umenia, tradícií ťažby soli, etnografie a miestopisu obce a okolia, múzeum soľnej cesty po Tise, neskorobaroková stavba postavená v 1. polovici 18. storočia. Po rekonštrukcii, uskutočnenej v roku 2005 v ňom otvorili regionálne historické múzeum. Na návštevu ponúka miestopisnú historickú expozíciu, výstavu rohovinových rezieb a expozíciu histórie využívania soli. Na mieste bývalých soľných skladov stoja objekty niekdajšieho skladu tabaku a dvor slúži ako miesto pre usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

Rákocziho 382, Veľké Trakany
mapa