fbpx

Príroda Karpát - Expozícia VSM

Expozícia Príroda Karpát je venovaná prírode karpatského regiónu. Pri prehliadke expozície je možnosť spoznávať, študovať a porovnávať geologické, floristické a faunistické zloženie karpatskej prírody. Bohatý prírodovedný zbierkový fond múzea zastupuje v expozícii 1100 kusov geologických vzoriek, 800 kusov evertebratologických a vertebratologických zoologických zbierok a 140 botanických exponátov. Expozícia predstavuje návštevníkovi: históriu Zeme, vznik hornín a minerálov, skamenelý svet, ríšu minerálov, krásu kameňa, pôvaby rastlín, nenahraditeľný svet prírody a rôznorodosť živočíšnych druhov. Expozícia je rozšírená o hmatové prvky pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Pre najmenších návštevníkov je pripravená herňa, kde sa môžu hrať, kresliť a zabaviť sa.

Otváracie hodiny:
november - máj: Pondelok - zatvorené, Utorok - Sobota: 9:00 - 17:00, Nedeľa: 13:00 - 17:00
apríl - október: Pondelok - zatvorené, Utorok - Sobota: 9:00-17:00, Nedeľa: 14:00-18:00

Hviezdoslavova 3, Košice
mapa
virtuálna prehliadka