fbpx

Príroda Karpát - Expozícia VSM

Expozícia Príroda Karpát je venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách. Bohatý prírodovedný zbierkový fond múzea zastupuje v expozícii 1100 kusov geologických vzoriek, 800 kusov evertebratologických a vertebratologických zoologických zbierok a 140 botanických exponátov. Expozícia predstavuje návštevníkovi: históriu Zeme, vznik hornín a minerálov, skamenelý svet, ríšu minerálov, krásu kameňa, pôvaby rastlín, nenahraditeľný svet prírody a rôznorodosť živočíšnych druhov.

Hviezdoslavova 3, Košice
mapa
virtuálna prehliadka