fbpx

Stratenský kaňon - Slovenský raj

Tento krátky romantický kaňonový úsek horného toku rieky Hnilec neďaleko obce Stratená je ideálnou turistickou atrakciou aj pre pohybovo hendikepovaných. Kaňonom totiž vedie spevnená cesta, priechodná ako turistický chodník a cyklotrasa, pozdĺž ktorej je zriadený rovnomenný náučný chodník. Dĺžka celého kaňonu je 1,1 km, prejdete ho približne za 25 minút.

Náučný chodník cez Stratenský kaňon sa nachádza približne 1 km od obce Stratená v Národnom parku Slovenský raj. Tesne pred mostom ponad Hnilec a pred vchodom do tunela je vľavo parkovisko, vpravo odbočka do Stratenského kaňonu. Vchod doň je slabo označený. Nájdete ho hneď oproti parkovisku, je prehradený panelom. Naviguje vás červená turistická značka.

Panely Náučného chodníka Stratenský kaňon sú venované histórii, jaskyniam, faune, flóre a geológii okolia. Je to prvý náučný chodník na Slovensku vybudovaný aj pre vozíčkarov, a tak sú všetky panely osadené do skaly vo výške, v ktorej sú prioritne čitateľné pre nich. Cesta je premostená ôsmimi, zväčša drevenými mostmi popod 80 m vysoké bralá. Čakajú tu na vás impozantné kolmé svahy kaňonu, plné zaujímavých skalných dutín, otvorov a jaskýň. Táto cesta kaňonom bola pred vybudovaním tunela cestou 1. triedy, spájajúcou Slovenský raj so Slovenským krasom. Územie je zaradené do 5., teda najvyššieho stupňa ochrany prírody. Prechádza prekrásnou tiesňavou horného toku riečky Hnilec, medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a obcou Stratená. Náučný chodník Stratenská tiesňava má celkovo 8 zastávok (náučných panelov) s minimálnym prevýšením len okolo 11 metrov. Upozorňujeme, že Stratenský kaňon je prírodná rezervácia a pohyb je tu možný iba po vyznačenom turistickom chodníku. Niektoré okraje cesty sú nespevnené a na mostoch chýba zábradlie.

V blízkosti neprehliadnite Palcmanskú Mašu, Stratenskú tiesňavu, alebo impozantnú Zejmarskú roklinu.

Stratená
mapa
virtuálna prehliadka