fbpx

Stratenský kanion - Słowacki Raj

Ten romantyczny kanionowy odcinek górnego biegu rzeki Hnilec niedaleko miejscowości Stratená jest atrakcją turystyczną idealną dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Przez kanion wiedzie też utwardzona droga, po której przed zbudowaniem tunelu jeździły samochody. Dzisiaj trasa ta wykorzystywana jest tylko jako pieszy i rowerowy szlak turystyczny, wzdłuż którego wytyczono ścieżkę edukacyjną o takiej samej nazwie. Tablice umieszczone na ścieżce przybliżają historię, jaskinie, faunę i florą oraz budowę geologiczną tej okolicy. Jest to pierwsza ścieżka edukacyjna na Słowacji przeznaczona również dla osób poruszających się na wózkach, więc wszystkie tablice przytwierdzone do skał znajdują się na takiej wysokości, by mogły je przeczytać przede wszystkim osoby na wózkach. Na drodze znajduje się 8 mostów przerzuconych pod wysokimi na 80 m skałami. Prostopadłe ściany kanionu są pełne ciekawych zagłębień skalnych, otworów i jaskiń, które niestety nie są udostępnione do zwiedzania i nie prowadzą tam żadne szlaki turystyczne.

Stratená
map
virtual tour