fbpx

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach

Zemplínske osvetové stredisko (ZOS) sa podieľa na uchovávaní, sprístupňovaní a ochrane hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, záujmovej – umeleckej činnosti a tvorivosti. Súčasťou Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach je galéria a salónik, ktoré sú priestorom na prezentáciu a konfrontáciu tvorby širokého spektra výtvarníkov, fotografov, ľudových tvorcov, ale aj žiakov michalovských základných, stredných i umeleckých škôl. V galérii sa usporadúvajú nielen súťažné, ale i autorské a kolektívne výstavy. Poslaním ZOS je poskytovanie odborných metodických a poradenských služieb realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti v okresoch Michalovce a Sobrance. Cieľom ZOS je vytvárať podmienky pre kvalitné voľnočasové aktivity, prevenciu protispoločenských javov a drogových závislostí s hlavným pôsobením na mladú generáciu. Všetky tieto ciele a snaženia smerujú k organizovaniu okresných, regionálnych i krajských súťaží, prehliadok a školiteľskej činnosti.

Gorkého 1, Michalovce
mapa