fbpx

Galeria - Zemplińskie Centrum Oświaty Michalovce

Zemplińskie Centrum Oświaty (ZOS) w Michalovcach zachowuje, udostępniania i chroni wartości tradycyjnej kultury ludowej, prowadzi różne koła zainteresowań (artystyczne, twórcze) oraz galerię i salonik, w których można zapoznać się i skonfrontować z twórczością całego spektrum plastyków, fotografików, twórców ludowych, ale również uczniów michalovskich szkół podstawowych i średnich, w tym o profilu artystycznym. W galerii prezentowane są nie tylko wystawy konkursowe, ale także autorskie i zbiorowe. Centrum udziela fachowych porad metodycznych animatorom życia kulturalno-oświatowego w powiatach Michalovce i Sobrance. Jego celem jest tworzenie odpowiednich warunków do ciekawego spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym i uzależnieniu od narkotyków przede wszystkim wśród młodego pokolenia. Wszystkim tym celom i dążeniom służą organizowane tu konkursy oraz przeglądy o zasięgu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim, a także prowadzona działalność szkoleniowa.

Gorkého 1, Michalovce
map