fbpx

Kaštieľ Krásna nad Hornádom

Predpokladalo sa, že táto kultúrna pamiatka evidovaná v celoslovenskom zozname je z roku 1780, no datovanie vzniku kaštieľa v Krásnej sa archeologickým výskumom posunulo až do 16. storočia. Kaštieľ bol 9 krát prestavovaný a nové reštaurovanie ho prezentuje v klasicistickej verzii. V jeho historicky najhodnotnejších častiach sa nachádza stála expozícia dokumentujúca bohatú a jedinečnú históriu regiónu. Príďte si tu pozrieť napríklad aj kópiu unikátneho meča z 10. storočia. Podobných mečov sa v Európe totiž našlo len 5.

Košická mestská časť Krásna leží v srdci Košickej kotliny a tvorí juhovýchodnú časť mesta Košice.
Jeden z najkrajších klasicistických kaštieľov na Slovensku sa nachádza v jej strede hneď vedľa kostola sv. Cyrila a Metoda na námestí sv. Cyrila a Metoda.

Viete prečo sa kaštieľ v Krásnej spája s tromi košickými mučeníkmi? V roku 1567 cisár Ferdinand daroval túto obec trnavským jezuitom. Ich zástupca Marek Križin prišiel do Krásnej nad Hornádom ako poverenec správcovstva majetkov ostrihomskej kapituly bývalého benediktínskeho opátstva a pastorácie. V Košiciach sa Marek Križin zoznámil aj so Štefanom Pongrácom a Melicharom Grodeckým. Toto obdobie bolo veľmi rušné, známe aj ako obdobie povstania Gabriela Betléna. Povstalci chceli prinútiť týchto troch kňazov, aby zapreli svoje katolícku vieru.
Počiatky kaštieľa sa však datujú ešte do obdobia renesancie. K druhej stavebnej etape došlo zrejme ešte pred Bocskayovskými nepokojmi, teda ešte koncom 16. storočia. Neskôr, v prvej tretine 17. storočia dostali bašty klenby, pričom severovýchodná bašta bola zmenená na kaplnku s jedinečnou vegetabilnou štukovou výzdobou so zlátením. Strieľne bášt boli zmenené na okná. Pod ďalšie stavebné zmeny sa podpísalo 18. storočie. V roku 1828 bolo k nemu pristavané druhé západné krídlo. Až koncom 19. storočia bolo pristavané tretie severné krídlo. Neskôr bol kaštieľ vybavený teplovzdušným vykurovaním s kotolňou v suteréne západného rizalitu, novovytvorená kúpeľňa, práčovňa i ďalšie pomocné priestory, kde sa manipulovalo s vodou, boli obložené anglickými kachličkami fialovočervenej farby. V 20. storočí bol objekt využívaný ako cirkevná, po 2. svetovej vojne štátna základná škola, pričom došlo k mnohým nevhodným zásahom. Kaštieľ v Krásnej je dnes využívaný na organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí, výstav umeleckých diel, historických artefaktov, organizovanie spoločenských a charitatívnych podujatí.

Z historických pamiatok na území Krásnej návštevníkov lákajú aj vykopávky benediktínskeho kláštora z roku 1143 a rokoková kúria.

Námestie sv. Cyrila a Metoda 2, Košice - Krásna
térkép